graaf van made
consultancy & interim management

Als iedereen hetzelfde denkt, denkt er iemand niet na.

G. Patton

Projectmanagement

graaf van made biedt onder meer ondersteuning in het ontwikkelen en implementeren van de volgende projecten:

Arbeidsmarktcommunicatie, werving & selectie

Zowel het vinden als het binden van de juiste medewerkers in een krappe arbeidsmarkt speelt een steeds grotere rol. Effectieve arbeidsmarktcommunicatie is hierbij essentieel.

Organisatieverandering

Of het nu gaat om het begeleiden van reorganisatietrajecten, outsourcing van activiteiten, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden of cultuurveranderingtrajecten, graaf van made is uw businesspartner bij een organisatie in verandering.

Compensation & benefits

Welke arbeidsvoorwaarden biedt u uw medewerkers? Zijn deze toereikend, actueel en concurrerend in de markt? graaf van made kan u ondersteunen met het opstellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden en het scheppen van duidelijkheid door heldere overzichten en goede communicatie.

Opstellen handboek/regelingen

Richtlijnen geven duidelijkheid en voorkomen discussies en uitzonderingen. Wenst u een op maat gemaakt handboek (online via intranet en/of print) dat functioneert als naslagwerk voor medewerkers? graaf van made helpt u hierbij.

Functiewaardering (opstellen functieprofielen)

Door het opstellen of herschrijven van functieprofielen maakt u inzichtelijk welke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bijdragen tot de organisatiedoelstellingen u van uw medewerkers verwacht. Bovendien zijn functieprofielen praktisch inzetbaar bij beoordelingen en werving en selectie.

Ontwikkeling, beoordeling en beloning

Ontwikkeling & beoordeling

Loopt de beoordelingscyclus binnen uw organisatie goed of kan deze beter? graaf van made helpt u in de ontwikkeling van een praktische beoordelingsmethodiek die past binnen uw organisatie.

Competentiemanagement

Competentiemanagement is een middel om de organisatie en de mensen in samenhang te ontwikkelen. De doelstellingen van de organisatie en de ontwikkeling van haar medewerkers komen samen en vormen de kracht van competentiemanagement. graaf van made zorgt ervoor dat competenties inzichtelijk, bespreekbaar en praktisch toepasbaar worden gemaakt.

Talentmanagement

Wenst u uw (high) potentials aan de organisatie te binden en wilt u hier een talentmanagementprogramma voor ontwikkelen? graaf van made helpt u graag.

Vaste en variabele beloning

Wenst u een beloningssystematiek die past bij de cultuur en strategie van uw organisatie? graaf van made ondersteunt u bij het opzetten van een flexibel salarisgebouw met structuur, overzicht en duidelijkheid. Hiermee versterkt u de samenhang tussen beloning, prestatie en organisatieklimaat.

Verzuim- en reÔntegratie

Ziekteverzuim is niet altijd te voorkomen. In veel gevallen is het echter wel te beÔnvloeden. graaf van made ondersteunt u in het opzetten van een verzuimbeleid met als doel het verzuimpercentage te verlagen.

Implementatie personeelsinformatiesystemen

Zijn uw administratieve HR-processen gestroomlijnd en up-to-date? Een efficiŽnte
HR-bedrijfsvoering geeft minder fouten, is goedkoper en meer betrouwbaar. Denk ook aan de voordelen voor de financiŽle rapportages.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek biedt u inzicht in de betrokkenheid van uw medewerkers. De relatie is duidelijk: tevreden medewerkers zijn over het algemeen beter gemotiveerd. Hoe meer zicht u heeft op de tevredenheid van uw medewerkers, des te meer aanknopingspunten u heeft om die motivatie te verbeteren. graaf van made helpt u bij het begeleiden van dit onderzoek.

Communicatie

Hoe zet u effectieve communicatiemiddelen in op HR-gebied om de bekendheid van het HR-beleid te versterken? graaf van made helpt u door het verbeteren en introduceren van (nieuwe) communicatiemiddelen zoals: intranet HR, loopbaansite, Sociaal Jaarverslag, personeelsblad en een informatiemap voor nieuwe medewerkers.

webdesign: PipNL