graaf van made
consultancy & interim management

De woorden 'ik probeer het' hebben vele wonderen tot gevolg gehad.

G. Burnham

Interim management

graaf van made ondersteunt u in de dagelijkse HR-werkzaamheden, zowel op beleidsmatig als operationeel gebied, bijvoorbeeld:

- tijdelijke onderbezetting op uw HR-afdeling;
- vervulling van een nog niet ingevulde vacature;
- zwangerschaps- en/of ouderschapsverlof van uw medewerker.

Meer weten? U kunt ons bereiken via contact.

webdesign: PipNL